Zirve Programı

04-05 Nisan 2019

İstanbul, Türkiye

TEDARİK ZİNCİRİ & LOJİSTİK ZİRVESİ 2019

04-05 Nisan 2019: İstanbul, Türkiye

Simultane çeviri vardır.

08:30-08:55

Kayıt ve Kahve

08:55-09:00

Hoş Geldiniz Konuşması

Tedarik Zinciri Yönetimi - Sanat ve Bilim
09:00 – 09:30 (KEYNOTE)

Endüstri 4.0 ve Tedarik Zinciri 4.0: İş Dünyasında Kârlı ve Dijital Olarak Tedarik Zincirinin Artan Etkisi

Şirketler, gelecekteki hedeflerini düzene sokma ya da formüle etme süreçleri sırasında, büyüme yollarındaki stratejik zorlukları göz önünde bulundururlar. Problem ve başarısızlıkların ortaya çıkması, işin düzgün işleyişi ve iş performansı iyileştirme hedeflerini yönlendirebilmek için dijital teknolojinin geliştirilmesini zorunlu kılınmaktadır. Yeni tedarik zinciri teknolojisi, operasyonlarını hızlandırabilir, envanteri düzenleyebilir ve doğru bir şekilde uygulanırsa geliri artırabilir.

09:30 – 10:00

DDMRP: MRP ve Yalın Bir Sonraki Evrim

Talep odaklı malzeme ihtiyaç planlaması, stratejik olarak yerleştirilmiş ayırma noktası stok arabelleklerinin kurulması ve yönetimi yoluyla ilgili bilgilerin akışını korumak ve geliştirmek için resmi birçok-planlı planlama ve yürütme yöntemidir. DDMRP tarihini, yöntemlerini, süreçlerini ve örnek olaylarını anlamak.

10:00 – 10:30

Tedarik Zinciri Tasarım Stratejileri

İleriye dönük düşünce şirketleri, tedarik zincirlerinin geniş bir yelpazedeki piyasa koşulları ve varsayımları altında nasıl performans gösterdiklerini ve maliyet, hizmet ve risklerin alım satımlarını nasıl analiz ettiğini incelemek için modelleme teknolojisini kullanarak tedarik zincirlerini sürekli olarak yeniden tasarlamakta ve geliştirmektedirler. Maliyet, hizmet, süreklilik ve risk gibi kilit ölçütler arasında maksimum fayda sağlayan bir tedarik zincirinin "tasarımı"…

10:30 – 11:00

Kahve Arası, Fuar Ziyareti

11:00 – 11:30

Tedarik Zinciri Riski ve Esnekliğİ

Tedarik zinciri yönetimine yönelik entegre yaklaşımlar, kurum içi ve tedarik zinciri tedarik ağlarının verimliliğini arttırmak için çok şey yapmışlardır. Bununla birlikte, son yıllarda kaygıları azaltma konusundaki istekliliğin ve bu nedenle en uygun tedarik zinciri performansıyla ilişkili risklerin, tedarik zincirleri için daha az belirgin risklerin göz ardı edildiği anlamına geldiğini ortaya koymuştur. Bazı durumlarda bu, aynı tedarik zincirlerinin dâhili olarak türetilen risklere veya dışsal aksaklıklara duyarlılığını önemli ölçüde artırmıştır.

11:30 – 12:00

Tedarik Zinciri Yeniliği

Yeni teknolojiler ağ yaklaşımıyla hızlandırılmış bir iş değeri oluşturma potansiyeline sahiptir. Mobilite, büyük veri ve ortak platformlar önümüzdeki 5 yıl boyunca, genişletilmiş tedarik zinciri için 3 büyük eğilimdir. Ancak diğerleri yakında ortaya çıkacaktır, bireysel tedarik zinciri süreçlerini etkileyecektir. Şirketler tedarik zincirleri üzerindeki etkileri anlamalı ve değer-bazlı yenilikleri tetiklemelidir.

12:00 – 12:30

Tedarik Zinciri Maliyetinin Azaltılmasına Kapsamlı Bir Yaklaşım Getirilmesi

Deloitte 2016 Küresel Baş Tedarik Görevlisi (CPO) çalışmasına göre, CPO'ların % 74'ü, önümüzdeki 12 ay boyunca güçlü bir iş önceliği olarak maliyet düşürmeyi hedeflemektedir. Günümüzün karmaşık tedarik zincirlerinde, CPO'lar ve tedarik zinciri yöneticileri (CSCO), farklı yollarla maliyet azaltmasını sağlamalıdır. Tedarik zinciri görünürlüğü, başarılı bir maliyet düşürme ve yatırımcılara daha fazla yatırımın geri dönüşü konusu (ROI) için bir ön şarttır.

12:30 – 13:00

Çok Kanallı Müşteri Deneyimlerinde Mükemmeliyetçilik: Çevrimiçi Perakende, B2C ve B2B

Günümüzün olgunlaşan tüketici pazarlarında, vurgu, basit satıştan, müşteri yaşam döngüsü yönetimine daha bütünsel bir bakış açısına doğru kaymaktadır. Farklı pazarlama, satış ve servis kanallarını etkin bir şekilde yönetmek önemli bir sorun teşkil etmektedir. Şirketler, tüm kanallarda müşteri değeri sunmak için yeni stratejilere, yapılara, süreçlere ve araçlara ihtiyaç duyuyor.

13:00 – 14:00

Tanışma Yemeği, Fuar Ziyareti

Tedarik Zincirinin Sayısallaştırılması Büyüme için Teknolojiden Yararlanma
14:00 – 14:30

Tanımlayıcı, Öngörücü ve Kuralcı Analiz: Uygulama, İzleme ve İş Avantajları

İşletmeler giderek karmaşık bir yapıya ve daha fazla veri kullanmaya başladıkça, iş analiz süreçlerinde gelişmiş analitiklerin rolü yavaş yavaş gereklilik haline gelmektedir. En önemli araçlardan biri, verilere ve öngörülere dayalı analizler ile kararların ileri analitiklerle desteklenmesini sağlayan verimli bir tedarik zinciridir.

14:30 – 15:00

Gelişmiş Tedarik Zinciri Görünürlüğü için IoT ve Mobil Uygulamalar

Tedarik zinciri yönetimini değiştirmeye yönelik en büyük trendlerden biri, Varlık Takibi, şirketlere tedarik zincirlerini ve lojistik işlemlerini, daha iyi kararlar alma ve hem zamandan hem de paradan tasarruf etme araçları sunarak tamamen revize etmelerini sağlayan bir yoldur. Varlık Takibi hiçbir şekilde yeni değildir. Ancak yeni gelişmeler, belirli öğelerin yeri veya durumu yerine, geniş türdeki öğeler hakkında veri toplayabilir. Benzer şekilde IoT, depolama, filo yönetimi, stok işlemlerini önemli şekilde etkileyecektir.

15:00 – 15:30

Daha Iyi Ilk Mil ve Son Mil Operasyonları için Nakliye ve Depolama Teknolojisi

Son birkaç yılda, depolama ve ulaştırma sektörü giderek artan talep, yeni tüketim modelleri, dijital ticaret çağı ve küresel ticaret büyümesinin desteklediği önemli dönüşümlere şahit olmuştur. "ilk mil" uygulamaları, e-ticaret patlamasıyla genişliyor ve "son mil" uygulamaları tüketicilere hızlı teslimatları desteklemek için lokalize hale geliyor.

15:30 - 16:00

Tedarik Zinciri’nde Blockchain

Elektronik takip teknolojisindeki en son dikkat çekici yenilik olan Blockchain’in tedarik zincirlerine hız katması bekleniyor. Anlaşmalı hakların, malların ve hizmetlerin ödeme ve teslimi için şartlar da dâhil olmak üzere tüm hak sahipleri tarafından güvenilen bir otonom sistem tarafından otomatik olarak yürütülebilen akıllı sözleşmelerle birleştirildiğinde özellikle güçlü olabilir.

16:00 – 16:30

Kahve Arası, Fuar Ziyareti

16:30 -17:00

Bulut ve IoT Kullanarak Uçtan Uca Tedarik Zinciri Görünürlüğü

Uçtan uca tedarik zinciri görünürlüğü, tedarik zinciri ve lojistik yöneticilerinin doğru kararlar almasını sağlar. Şirketlere, eyleme geçirilebilir veriler sağlayarak tedarik zinciri üzerindeki aksaklıkların etkisini azaltmalarına yardımcı olur. Tedarik zinciri liderleri, operasyonları düzene sokarken, iş riskini azalttığında, verimliliği artırarak, gerçek zamanlı veriler tarafından sunulan analizlere dayanarak daha iyi karar alma ve tahminler yapılmasını sağlayan görünürlük yeniden önem kazanır.

17:00 – 17:30

Yapay Zeka ve Tedarik Zinciri

Organizasyonlar, gelir artışını farklılaştırmak ve yönlendirmek için tedarik zincirlerini giderek sayısallaştırıyor. Bu değişikliğin temel amacı, tedarik zincirlerinin büyük miktarda veri üretmesidir. Yapay zekâ, kuruluşların bu verileri analiz etmelerine, tedarik zincirindeki değişkenlerin daha iyi anlaşılmasına ve gelecekteki senaryoları tahmin etmelerine yardımcı olmasını sağlar.

17:30

Kapanış

08:30-08:55

Kayıt ve Kahve

08:55-09:00

Hoş Geldiniz Konuşması

Çevik Tedarik Zinciri için Satın Alma, Stok Yönetimi
09:00 – 09:30

E-Satınalma Uygulama Stratejisi: Tedarik Süreçlerini Düzene Sokmak, Verimliliği ve Şeffaflığı Arttırmak

Bölgedeki kendi işlevlerindeki rollerini geliştirmeye çalışan işletme işlevleriyle teknoloji ve bilgi sistemlerinin eşleştirilmesi ihtiyacı, başarılı bir sistem dönüşümü için çok önemlidir. E-tedarik sistemlerinin yerinde olması yeterli olmamakla birlikte, maksimum verimlilik sağlanmalı ve çalışanları daha stratejik faaliyetler için zamandan tasarruf etmek için tam olarak kullanılmalı ve uygulanmalıdır.

09:30 – 10:00

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yeni Dönem: Tedarik Zinciri Verimliliğini Artırmak için İşbirliği ve Görünürlük

Uçtan uca tedarik zinciri görünürlüğü ve işbirliğini arttırmak için iş veri akışlarının entegre edilmesi, aşamaların otomatikleşmesi ve yönetim önem taşımaktadır. Tedarik zinciri masraflarını ve hatalarını azaltmak ve verimliliği artırmak için iç ve dış işbirliklerinin etkinleştirilmesi gerekmektedir.

10:00 – 10:30

Müşteri Talebinin Karşılandığından Emin Olmak ve Stok Tutma ve Kullanılabilirlik Sorunlarını Azaltmak için Envanter Planlamasında En İyi Uygulama

Tedarikçiler stok mevcudunu bir noktaya kadar kontrol edebilirler - ancak perakendecilerin elinde bulunduklarında rafta bulunma durumunu nasıl sağlayabiliriz? Günümüzün talep odaklı tedarik zincirinde envanter planlamasının iyileştirilmesine ve stok kullanılabilirlik sorunlarının azaltılmasına yardımcı olabilecek yeni araçlar nelerdir?

10:30 – 11:00

Kahve Arası, Fuar Ziyareti

11:00 – 11:30

Operasyonel Mükemmellik için Tedarik Zinciri Ekibini Görevlendirmek

Kur şokları, artan maliyetler, talepteki dalgalanmalar.. Dünyadaki artan volatilite, şirketleri, rekabetçiliklerini koruyabilmek için veriye dayalı kararları daha hızlı almaya zorlamaktadır. Bu nedenle karmaşık bir tedarik zinciri içinde hedeflere varabilmek için departmanlar arası çalışacak, silo mantığından kurtulmuş ve analitik yeteneklere sahip bir ekip kurulmalıdır. Bu, ekip doğru analitik ve tasarım araçları ile desteklendiği takdirde, global stratejinin belirlenmesinden uçtan uca tüm süreçlere dair operasyon iyileştirmelerine kadar birçok proje üzerinde çalışacaktır. Adına Mükemmeliyet Merkezi denilen bu yapı sayesinde lider şirketler zor durumları rakiplerinden daha hızlı ve akıllıca çözebilmektedir.

11:30 – 12:00

Satın Alma Dönüşümü için Ticari Kategori Stratejisi Geliştirilmesi

Kategori Yönetimi bir odak alanıyken, stratejinizi tanımlarken yanıtlanması gereken birkaç soru: Kategori Yönetimi sizin için doğru mu? Organizasyon çizelgenizi önemli ölçüde değiştirmeden, yönetim stratejinizde hızlı değişiklikler nasıl yapılır? Sürdürülebilir olduğundan emin olmak için iç paydaşlarınızı ticari kategori yönetimi tasarım ve uygulamasına nasıl dâhil edersiniz?

12:00 – 12:30

BC, birçok sektörde daha iyi sonuçlarla hızlı bir şekilde alıcılar ve satıcılar arasındaki sözleşmelerde görünürlüğü artırma potansiyeline sahiptir. BC uygulamalarda daha fazla yenilik getirerek, kapalı tabanlı, kurcalamaya karşı korumalı bir ağ üzerine katmanlanacak şekilde yeni bir güven protokolü ile şekillenecektir. Ayrıca tedarik zincirinde üçüncü taraf doğrulaması ile alıcılardaki tedarikçi güveninin arttırılmasına yardımcı olacaktır. BC, internet bağlantısına sahip her yerde erişilebilen bir yapıdır olduğu için şirketlerin ticari işletme yazılımı perspektifinden beklentisini tam anlamıyla karşılamaktadır.

12:30 – 13:30

Tanışma Yemeği, Fuar Ziyareti

13:30 – 1400

Depolama ve Tedarik Zincirinde Robotların ve Otomasyonun Artan Rolü Can Kanbar, Scheafer

14:00 – 14:30

Depo Verimliliğini Artırmak için IoT

14:30 – 15:00

Verimli Depo Tasarımı - Trendler, Teknolojiler ve En İyi Uygulamalar

15:00 – 15:30

Kahve Arası, Fuar Ziyareti

15.30 - 16:00

Çok Kanallı Perakendeciliğin Operasyonel Anlamı

Dengeli bir perakende stratejisi oluşturmak, sepet boyutunu büyütebilir, dönüşüm oranlarını artırabilir ve envanter kayıplarını azaltabilir. Küresel olarak müşterilerin çok kanaldan beklentilerini karşılamak, geleceğin en büyük önceliği oldu. Aynı zamanda, en büyük endişe, talepleri karşılamak için yüzde iki haneli bir düşüşle karşı karşıya kalmak ve çoğunluk şu anda çok yönlü talep kârlılığını karşılayamayacaklarını söylediler. Gerçekleştirmenin maliyeti özellikle dönüşler, çok kanallı operasyonların en pahalı yönü olarak gösterilmektedir.

16:00 – 17:30

Panel Tartışması: Türkiye'de Tedarik Zinciri ve Lojistik Nasıl Geliştirilir, Riskler ve Fırsatlar Nelerdir?

Tedarik zinciri ve Lojistik, ülkelerin ekonomik kalkınmasının temel faktörleri olup, gelecekte karşılaşacağımız riskler ve fırsatlar olacaktır. Bu faaliyetleri geliştirmek için lojistik birlikleri vizyonları nelerdir?

17:30

Kapanış